Raport o stanie Gminy kozy w 2021 roku


Wójt Gminy Kozy.


DRODZY MIESZKAŃCY,

Każdy z nas z osobna, ale również jako Wspólnota zmuszeni jesteśmy w ostatnim czasie stawiać czoła wielu przeciwnościom. Choć myśli nas wszystkich i ostatnie działania skupiają się na niesieniu pomocy naszym sąsiadom - Ukraińcom, to poprzedni rok zdominowany był przez pandemię i rosnące koszty zadań z jakimi na co dzień radzi sobie samorząd.

Pomimo tego, w 2021 r. skutecznie rozwijaliśmy usługi skierowane bezpośrednio do Was, mieszkańców Gminy Kozy, dotyczące różnych obszarów naszego codziennego życia. Począwszy od rozbudowy sieci infrastruktury lokalnej, poprzez działania kulturalne, społeczne, a na edukacji, która jest myślą o przyszłych pokoleniach, skończywszy.

Te i wiele innych działań realizowanych w 2021 r. przedstawiamy w raporcie o stanie Gminy Kozy za 2021 r., którego lekturę gorąco polecam.

Znajdą w nim Państwo obiektywne informacje o tym co zrobiliśmy, jaki jest nasz potencjał na tle podobnych do nas gmin, a także w którym momencie realizacji konkretnych strategii jesteśmy. To dokument o nas samych, dla nas samych - mieszkańców Gminy Kozy!

Dla Państwa wygody raport przedstawiamy w formie strony internetowej. Chcemy, aby nasze działania były transparentne. Aby dowolną informacją można się podzielić z bliskimi „jednym kliknięciem”. Do tego też Państwa zachęcam!


Jacek Kaliński

Wójt Gminy KozyCO ZNAJDZIESZ W RAPORCIE?
Jak wypadamy na tle innych gmin?

Gminy z grupy porównawczej - mapka.

Aby zweryfikować tempo rozwoju gminy, porównujemy się do 130 gmin wiejskich, leżących wokół ośrodków regionalnych.

Ogólna ocena rozwoju - wykres.

Sytuację Gminy Kozy na tle grupy porównawczej należy określić jako bardzo dobrą. Gmina jest liderem w grupie w obszarze edukacji i gospodarki.