Gminne Jednostki organizacyjne


wydatki na administrację
publiczną w 2021 r.

7 244 012

+10,72%

w stosunku do roku 2020urząd Gminy KozyDokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu


Statut gminy Kozy

Statut przyjęty Uchwałą Nr XLIV/337/18 Rady Gminy Kozy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kozy z późn. zm.

W 2021 r. Rada Gminy Kozy nie dokonywała zmian w treści Statutu.


regulamin organizacyjny urzędu Gminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kozy przyjęty Zarządzeniem Nr 47/21 Wójta Gminy Kozy z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kozy.


regulamin pracy urzędu Gminy

Regulamin Pracy Urzędu Gminy Kozy przyjęty Zarządzeniem Nr 59/20 Wójta Gminy Kozy z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu pracy pracowników Urzędu Gminy Kozy.

W 2021 r. dokonano zmian w treści Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Zarządzeniem Nr 125/21 Wójta Gminy Kozy z dnia 14 października 2021 r. zmieniającym Regulamin pracy pracowników Urzędu Gminy Kozy.

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy Kozy w 2021 r.

W 2021 r. w Urzędzie Gminy Kozy zatrudniano 65 pracowników, w tym 85% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2020 r. zatrudnienie zmniejszyło się o jednego pracownika. Główną przyczyną rozwiązania współpracy było zakończenie okresu obowiązywania umowy bądź jej rozwiązanie na mocy porozumienia stron.


urząd w liczbach


12 172

dokumentów, które wpłynęły do Urzędu w 2021 r.


w tym:

115

dokumentów dostarczonych do Urzędu elektronicznie

6 900

dokumentów, wysłanych z Urzędu w 2021 r.


w tym:

477

dokumentów wysłanych z Urzędu elektronicznie

3

spotkania wójta z mieszkańcami gminy w 2021 r.Ponadto, w 2021 r., w Urzędzie Gminy Kozy wydanych zostało 6.478 decyzji. Aż 94% z nich wydane zostało przez Referat Finansów. Dodatkowo, względem ilości sporządzonych druków urzędowych w ubiegłym roku w Urzędzie, Referat ten uplasował się na pierwszym miejscu.

Dużą aktywność odnotowano również w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Główną składową jego działań było wprowadzanie deklaracji (3.923 z 4.941 przygotowanych dokumentów).

Często przygotowanym w urzędzie dokumentem były także różnego rodzaju odpisy i wypisy. Urząd Stanu Cywilnego wydał ich 1.530, łącznie natomiast przygotowano 1.898 tego typu dokumentów. Wszystkie z wydanych przez tą jednostkę odpisy były odpisami aktów stanu cywilnego (skróconymi, zupełnymi bądź na drukach wielojęzycznych). Referat ten łącznie zrealizował 3.280 działań, a oprócz wydawanych odpisów składały się na nie również m.in. zamieszczane przypiski przy aktach stanu cywilnego (616), migracje aktów do Rejestru Stanu Cywilnego (623), czy sporządzane wzmianki dodatkowe w aktach stanu cywilnego (183).

Wśród działań na rzecz mieszkańców Gminy Kozy warto również wymienić 935 wydawanych dowodów osobistych oraz odnotowane zameldowania, wymeldowania oraz zgłoszenia wyjazdu w łącznej liczbie 506. Działania te realizowane były w dziale Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych.Jednostki organizacyjne gminyGminne Przedszkole Publiczne w Kozach


Kozy ul. Akacjowa 8, Plac ks. Karola Kochaja 2


Dyrektor: Bożena Blachura

Zatrudnienie w 2021 r.: 76 pracowników (73,36 etaty)

Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach


Kozy Pl. Ks. K. Kochaja 1


Dyrektor: Tomasz Pająk

Zatrudnienie w 2021 r.: 107 pracowników (107 etatów)


Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach


Kozy ul. Przecznia 1


Dyrektor: Joanna Matlak

Zatrudnienie w 2021 r.: 73 pracowników (69,58 etatów)

Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach


Kozy ul. Szkolna 20


Dyrektor: Alina Nowak

Zatrudnienie w 2021 r.: 29 pracowników (24,33 etaty)


Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach


Kozy ul. Szkolna 1


Dyrektor: Anna Bułka

Zatrudnienie w 2021 r.: 15 pracowników (14,5 etatów)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach


Kozy ul. Szkolna 1


Kierownik: Renata Nycz

Zatrudnienie w 2021 r.: 16 pracowników (14,75 etatów)


Placówka Wsparcia Dziennego


Kozy ul. Krakowska 9a


Kierownik: Jolanta Cisowska-Gacek

Zatrudnienie w 2021 r.: 3 pracowników (3 etaty)

Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach


Kozy Pl. Ks. K. Kochaja 1


Dyrektor: Konrad Hamerlak

Zatrudnienie w 2021 r.: 26 pracowników (21,75 etatów)


Dom Kultury w Kozach


Kozy ul. Krakowska 2


Dyrektor: Marek Małecki

Zatrudnienie w 2021 r.: 15 pracowników

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach


Kozy ul. Krakowska 5


Dyrektor: Bartłomiej Jurzak

Zatrudnienie w 2021 r.: 7 pracowników (6,3 etatów)