EDUKACJA


BUDŻET OŚWIATOWYPokrycie bieżących wydatków oświatowych

subwencją oświatową:

68,23%

-1,39 pp.

w stosunku do roku 202024 010

Bieżące wydatki oświatowe

na ucznia

16 381

Subwencja oświatowa
na ucznia

7 628

Dopłata ze środków własnych

na 1 uczniaBudżet oświatowy Gminy Kozy w 2021 r.Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2021 r.

28 012 379

+10,36%

w stosunku do roku 2020