DOTACJE DLA niepublicznych szkół, przedszkoli i żłobków


Wartość DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH szkół, przedszkoli i Żłobków prowadzonych przez inny organ niż jst W 2021 roku

3 965 698


Kwota dotacji przekazanej w roku szkolnym 2020/2021 dla niepublicznych, szkół przedszkoli i żłobków prowadzonych przez inny organ niż Gmina Kozy, wyniosła łącznie 3.965.697,52 zł. Na terenie Gminy Kozy w 2021 r. funkcjonowały 3 żłobki, 4 przedszkola oraz 1 szkoła podstawowa prowadzone przez inny organ niż Gmina Kozy.


2 614 551

Wartość dotacji udzielonej dla niepublicznej szkoły podstawowej w 2021 roku

1 219 747

Wartość dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli w 2021 roku

131 400

Wartość dotacji udzielonej dla niepublicznych żłobków w 2021 roku


Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i żłobków w 2021 r.