EGZAMINY KOŃCOWE i sukcesy uczniów


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2021 R.Egzamin ósmoklasisty na koniec roku szkolnego 2020/2021 został przeprowadzony w dniach od 25 do 27 maja 2021 r. Obowiązującą formą egzaminu jest forma pisemna, a każdy ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:

 • języka polskiego;

 • matematyki;

 • języka obcego nowożytnego.

W Szkole Podstawowej nr 1 w 2021 roku do egzaminu przystąpiło 76 uczniów, natomiast w Szkole Podstawowej nr 2 do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 43 uczniów.

59%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2020/2021


45%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki uczniów klas VIII w roku szkolnym 2020/2021


66%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2020/2021


Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Pomimo, że w roku szkolnym 2020/2021 wprowadzano czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu szkół, przez co w dużej mierze kształcenie realizowano na odległość, ósmoklasiści osiągnęli dobre wyniki. Wyższe średnie wyników ze wszystkich przedmiotów uzyskali uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozach, przewyższając średnie dla powiatu, województwa oraz kraju.EGZAMIN maturalny W 2021 R.W Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach do egzaminu maturalnego w 2021 r. przystąpiło 37 absolwentów. Egzamin maturalny zdało 36 uczniów klas trzecich.

Maturzyści przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z:

 • języka polskiego;

 • matematyki;

 • wybranego języka obcego nowożytnego.

Egzamin maturalny odbył się w dniach od 4 maja do 20 maja w części pisemnej. W związku z pandemią COVID-19 w 2021 r. nie był przeprowadzany egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej.


67%

Średni wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego uczniów LO w Kozach w 2021 r.


75%

Średni wynik egzaminu maturalnego z matematyki uczniów LO w Kozach w 2021 r.


89%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego uczniów LO w Kozach w 2021 r.


Egzamin maturalny w 2021 r.

Maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach osiągnęli wysokie wyniki. Średnia ze wszystkich przedmiotów znacząco przewyższa średnią dla powiatu, województwa oraz kraju.osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2020/2021W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy mieli ograniczone możliwości uczestniczenia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych z uwagi na epidemię COVID-19, z powodu której znaczącą część roku szkolnego prowadzono kształcenie na odległość. Poniżej zestawiono najważniejsze osiągniecia uczniów w roku szkolnym 2020/2021.


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Kozach

 • II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Wpływie Energetyki na Środowisko - Z Energią dla Klimatu zorganizowanego przez Uniwersytet Warszawski;

 • Cztery I miejsca w Konkursie "Mieszkam w Beskidach" pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty w kategoriach: wyklejanka, rysunek, fotografia, prezentacja multimedialna;

 • I miejsce w XXIV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Biblijnej;

 • II miejsce w Zawodach Powiatowych w Piłce Nożnej chłopców - tytuł wicemistrza powiatu bielskiego;

 • II miejsce w powiecie bielskim w Sztafetowych Biegach Przełajowych;

 • I miejsce w powiecie bielskim w Drużynowych Biegach Przełajowych;

 • I miejsce w Powiatowej Drużynowej Lidze Lekkoatletycznej;

 • I miejsce w kat. klas IV-VIII w Gminnym Strażackim Konkursie - Strażacki fach;

 • Jeden z uczniów wziął udział w telewizyjnym konkursie "You Can Dance" organizowanym przez TVP, w którym dotarł do półfinału.


Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach

 • Udział w międzynarodowym projekt "eTwinning The joy of books" - zdobycie Europejskiej Odznaki Jakości (EOJ).

 • V miejsce w konkursie Arcymistrz Mnożenia - dla szkół z całej Polski oraz zagranicy, które brały udział w ŚDTM;

 • 5 wyróżnień w konkursie "Kangur Matematyczny 2021" - konkurs międzynarodowy;

 • Międzynarodowy konkurs artystyczny "Mieszkam w Beskidach":

    • kategoria: rysunek - I miejsce oraz 2 wyróżnienia;

    • kategoria: fotografia - I miejsce - 2 uczniów, II miejsce, III miejsce oraz 2 wyróżnienia;

 • Udział w konkursie on-line o zasięgu ogólnopolskim PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI - 3 uczniów dotarło do finału;

 • Wyróżnienie w X edycja konkursu Planeta Energii - konkurs ogólnopolski;

 • I miejsce w konkursie "Lekcja WF on-line", etap ogólnopolski organizowany przez Fundację Moniki Pyrek i firmę Kinder Joy;

 • I miejsce w Konkursie Fotograficzno-Literackim "Zwykła rzecz, niezwykła opowieść” - konkurs międzyszkolny o zasięgu ogólnopolskim;

 • II miejsce drużynowo w finale wojewódzkim konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski";

 • "Czwartek Lekkoatletyczny w Bielsku-Białej" - etap rejonowy: I miejsce w biegu na 60 m i rzucie piłeczką palantową dziewcząt z rocznika 2010, II miejsce w skoku wzwyż dziewcząt z rocznika 2008, III miejsce w biegu na 600m dziewcząt z rocznika 2010;

 • Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe:

    • geografia - awans do etapu wojewódzkiego - 1 uczeń;

    • matematyka - awans do etapu wojewódzkiego - 1 uczeń oraz II miejsce;

    • biologia - I miejsce, II miejsce oraz III miejsce.

 • Udział w rejonowym Międzyszkolnym konkursie plastyczno-techniczny "Projekt maskotki firmy Intermedia";

 • I miejsce oraz II miejsce w powiatowym konkurs plastyczny "Wakacyjna przygoda w powiecie bielskim";

 • 2 wyróżnienia w Powiatowym VI Konkursie Plastycznym z cyklu "Postaci filmowe i bajkowe" - "Bohaterowie bielskich kreskówek”;

 • Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Recytatorskim "Słońce, słońce, życie”;

 • Udział w konkursie "Lepiej zapobiegać niż leczyć” Konkurs Powiatowy organizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej;

 • 2 wyróżnienia w Konkursie gminnym "Kartka świąteczna promująca Gminę Kozy";

 • I miejsce w Gminnym konkursie szopek bożonarodzeniowych;

 • 2 nagrody w Gminnym konkursie "Kartka Wielkanocna promująca Gminę Kozy";

 • Wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej.

Uczniowie brali liczny udział w wielu konkursach szkolnych, m.in.: "Mistrzowie tabliczki mnożenia", "Barwy jesieni", "Bajkowe postacie z ziemniaka", "Potrawa z ziemniaka", "Konkurs recytatorski poezji patriotycznej", Konkurs plastyczny "Biało-Czerwoni", "Sowa- mądra głowa", "Kartka Bożonarodzeniowa", "W zdrowych ciele zdrowy duch", "Jestem bezpieczny", "Dziecko bezpieczne w sieci luty 2021".