BUDŻET OBYWATELSKI


realizacja budżetu obywatelskiego
wielkość budżetu obywatelskiego w 2021 r.:

50 0005

Liczba projektów poddanych pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego

2

Liczba projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

1 371

Liczba głosów oddanych w ramach budżetu obywatelskiego

25.10.2020 zakończyło się głosowanie drugiej edycji budżetu obywatelskiego Gminy Kozy. Najwięcej głosów zdobył projekt autorstwa p. Justyny Kudelskiej - „Kozy Camp - przystanek turystyczny wraz z parkingiem". Zgodnie z zapisami Uchwały nr VII/61/19 Rady Gminy Kozy z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Kozy oraz Uchwały nr XIII/110/20 Rady Gminy Kozy z dnia 3 marca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Kozy do realizacji będą przeznaczone te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, do momentu wyczerpania środków finansowych, czyli kwoty 50 tys. złotych.

Jeśli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia przewidzianych środków. Dlatego też drugim z realizowanych projektów w 2021 r. był „KozyNostra Rock Fest 2021”. „Gratuluję autorom projektów, które otrzymają dofinansowanie z budżetu gminy w przyszłym roku. Cieszę się, że co roku pojawiają się ciekawe pomysły, które zostają poddane głosowaniu. Dziękuję autorom wszystkich projektów za pracę włożoną w ich przygotowanie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pojawiły się one także w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego Gminy Kozy. Dziękuję także wszystkim głosującym, którzy wsparli poszczególne projekty. W ten sposób możemy wspólnie decydować o rozwoju naszej miejscowości” - podsumował wyniki wójt Jacek Kaliński.


Projekty poddane pod głosowanie w ramach BO 2021

Zdjęcie przedstawia przystanek turystyczny Kozy CAMP