DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA


wydatki na kulturę w 2021 r.

1 704 629

-3,05%

do roku 2020


dotacja podmiotowa dla domów i Ośrodków Kultury, Świetlic i klubów w 2021 r.:

1 108 200

+2,61%

w stosunku do roku 2020Wydarzenia kulturalne w 2021 r.

zorganizowane lub współorganizowane przez dom kultury w Kozach

Działo się...20

Liczba koncertów w 2021 r.

4

Liczba spektakli w 2021 r.

4

Liczba spotkań w 2021

3

Liczba wernisaży/wystaw w 2021 r.

39

Liczba pozostałych wydarzeń w 2021 r.

17 510

Liczba odbiorców wszystkich wydarzeń kulturalnych w 2021


Działania o charakterze imprez


Zobaczcie to jeszcze raz!

Zdjęcie ludzi zebranych pod sceną i oglądających koncert.
Zdjęcie przedstawia zespół dający koncert na scenie.
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


Zajęcia organizowane w całości przez Dom Kultury

Zdjęcie przedstawia próby orkiestry i dyrygenta.
Zdjęcie przedstawia próbę orkiestry.


Zajęcia organizowane przez podmioty obce w oparciu o Umowy współpracy z Domem Kultury w Kozach i wykorzystujące bazę Domu Kultury w Kozach (sala, sprzęt, itp.)

Zajęcia i próby niezależnych grup artystycznych oraz innych wsparte pomocą Domu Kultury

Działania wykorzystujące Internet

Zdjęcie przedstawia kobietę wykonującą figurę baletową.
Zdjęcie siedzących na scenie w tzw. dymie scenicznym.
Ekran telewizora w wyświetlonym hasłem E-ferie z Panem Kleksem.
Zdjęcie przedstawia występ baletu.


Organizacja zajęć dla dzieci w trakcie ferii zimowych i wakacji

Zdjęcie przedstawia dziewczynki trzymające kartki.
Zdjęcie przedstawia śpiewające dziewczynki.


Organizacja wystaw


projekty i działania pokrewne  • Uniwersytet Trzeciego Wieku - przyjęto 56 deklaracji uczestnictwa. Realizowano: wykłady (14 spotkań) oraz wykłady online i zarchiwizowane na kanale Youtube, zajęcia gimnastyki (28 spotkań), zajęcia taneczne (13 spotkań), zajęcia na basenie (4 spotkania), lekcje języka angielskiego. Ponadto zrealizowano filmy „O Kozach nad Dunajem i Sekwaną - 1890”, „O starym kościele w Kozach” oraz „Guziki Błękitnej Armii”. Zorganizowano 3 wycieczki górskie. UTW współorganizował konkurs na „Koziańskie anegdoty”.

  • Śląska Akademia Seniora - dokończono projekt realizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej z Chorzowa (finansowanie z programu Polska Cyfrowa). Zajęcia komputerowe dla seniorów - (2 grupy).

  • ASOS - od końca maja umożliwiono realizację działań projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku Białej.

  • Letnia scena u Czecza - współdziałano z Kojzkim Kolektywem Artystycznym i zrealizowano projekt i umożliwiono końcowe rozliczenie.

  • Warsztaty muzyczne dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej - zrealizowano zespół zajęć warsztatowych dla wszystkich członków MOD przygotowujących się do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych Złota Trąbka 2021. Warsztaty zakończono nagraniem utworów festiwalowych.

  • Sporządzano wnioski projektowe na rok 2021 i 2022 (w 2021 r. otrzymano dofinansowanie z projektu Konwersja cyfrowa domów kultury).

  • „Razem - platforma kultury lokalnej” w ramach realizacji projektu Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - zlecono wykonanie platformy cyfrowej (strony internetowej) umożliwiającej komunikację i połączenie z archiwum cyfrowym, rozpoczęto doposażenie w sprzęt do realizacji audio-video i transmisji online, zrealizowano pierwsze szkolenia dla pracowników DKK (z możliwością udziału dla lokalnych liderów) - projekt będzie kontynuowany w 2022 r.