DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA


wydatki na kulturę w 2021 r.

1 704 629

-3,05%

do roku 2020


dotacja podmiotowa dla domów i Ośrodków Kultury, Świetlic i klubów w 2021 r.:

1 108 200

+2,61%

w stosunku do roku 2020Wydarzenia kulturalne w 2021 r.

zorganizowane lub współorganizowane przez dom kultury w Kozach

Działo się...20

Liczba koncertów w 2021 r.

4

Liczba spektakli w 2021 r.

4

Liczba spotkań w 2021

3

Liczba wernisaży/wystaw w 2021 r.

39

Liczba pozostałych wydarzeń w 2021 r.

17 510

Liczba odbiorców wszystkich wydarzeń kulturalnych w 2021


Działania o charakterze imprez


Zobaczcie to jeszcze raz!

Zdjęcie ludzi zebranych pod sceną i oglądających koncert.
Zdjęcie przedstawia zespół dający koncert na scenie.


Zajęcia organizowane w całości przez Dom Kultury

Zdjęcie przedstawia próby orkiestry i dyrygenta.
Zdjęcie przedstawia próbę orkiestry.


Zajęcia organizowane przez podmioty obce w oparciu o Umowy współpracy z Domem Kultury w Kozach i wykorzystujące bazę Domu Kultury w Kozach (sala, sprzęt, itp.)

Zajęcia i próby niezależnych grup artystycznych oraz innych wsparte pomocą Domu Kultury

Działania wykorzystujące Internet

Zdjęcie przedstawia kobietę wykonującą figurę baletową.
Zdjęcie siedzących na scenie w tzw. dymie scenicznym.
Ekran telewizora w wyświetlonym hasłem E-ferie z Panem Kleksem.
Zdjęcie przedstawia występ baletu.


Organizacja zajęć dla dzieci w trakcie ferii zimowych i wakacji

Zdjęcie przedstawia dziewczynki trzymające kartki.
Zdjęcie przedstawia śpiewające dziewczynki.


Organizacja wystaw


projekty i działania pokrewne  • Uniwersytet Trzeciego Wieku - przyjęto 56 deklaracji uczestnictwa. Realizowano: wykłady (14 spotkań) oraz wykłady online i zarchiwizowane na kanale Youtube, zajęcia gimnastyki (28 spotkań), zajęcia taneczne (13 spotkań), zajęcia na basenie (4 spotkania), lekcje języka angielskiego. Ponadto zrealizowano filmy „O Kozach nad Dunajem i Sekwaną - 1890”, „O starym kościele w Kozach” oraz „Guziki Błękitnej Armii”. Zorganizowano 3 wycieczki górskie. UTW współorganizował konkurs na „Koziańskie anegdoty”.

  • Śląska Akademia Seniora - dokończono projekt realizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej z Chorzowa (finansowanie z programu Polska Cyfrowa). Zajęcia komputerowe dla seniorów - (2 grupy).

  • ASOS - od końca maja umożliwiono realizację działań projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku Białej.

  • Letnia scena u Czecza - współdziałano z Kojzkim Kolektywem Artystycznym i zrealizowano projekt i umożliwiono końcowe rozliczenie.

  • Warsztaty muzyczne dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej - zrealizowano zespół zajęć warsztatowych dla wszystkich członków MOD przygotowujących się do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych Złota Trąbka 2021. Warsztaty zakończono nagraniem utworów festiwalowych.

  • Sporządzano wnioski projektowe na rok 2021 i 2022 (w 2021 r. otrzymano dofinansowanie z projektu Konwersja cyfrowa domów kultury).

  • „Razem - platforma kultury lokalnej” w ramach realizacji projektu Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - zlecono wykonanie platformy cyfrowej (strony internetowej) umożliwiającej komunikację i połączenie z archiwum cyfrowym, rozpoczęto doposażenie w sprzęt do realizacji audio-video i transmisji online, zrealizowano pierwsze szkolenia dla pracowników DKK (z możliwością udziału dla lokalnych liderów) - projekt będzie kontynuowany w 2022 r.