KOMUNIKACJA Z URZĘDEM


Strona internetowa Gminy Kozy to miejsce, w którym zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy jak i lokalni działacze znajdą szereg ważnych informacji i aktualności. W 2021 r. na stronie internetowej Gminy Kozy zamieszczano aktualności i komunikaty oraz liczne zaproszenia na wydarzenia organizowane przez gminę, sołectwa oraz organizacje pozarządowe.


Statystyki gminnej strony internetowej w 2021 r.:


  • 200 dodanych artykułów;

  • 198.875 odsłon strony;

  • 91.720 użytkowników odwiedzających stronę.


Na stronie internetowej gminy funkcjonowały podstrony dedykowane poszczególnym inicjatywom np. projektom realizowanym z dofinansowaniem zewnętrznym czy budżetowi obywatelskiemu.

Strona internetowa Gminy Kozy.


Dodatkowo gmina prowadziła gminne profile w serwisie społecznościowym Facebook Gmina Kozy, Koziańskie Wiadomości oraz Kamieniołom w Kozach. Na profilu FB zamieszczano materiały informacyjne poświęcone działalności samorządu oraz jego jednostek organizacyjnych (m.in. szkół, gminnych spółek itp.), jak i treści promocyjne np. fotorelacje z wydarzeń czy materiały filmowe. Gminne profile serwisu społecznościowego Facebook to dla wielu mieszkańców bardzo ważne i podstawowe źródło informacji o bieżącej pracy, wydarzeniach oraz planach gminnego samorządu i jednostek organizacyjnych. Informacje publikowane tam, trafiają do tysięcy mieszkańców gminy oraz wielu innych internautów. Dodatkowo facebook służy jako platforma służąca wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami, a urzędem.


Statystyki gminnego profilu facebook w 2021 r.:


  • 351 dodanych postów;

  • 37.086 odwiedzin gminnego profilu.


Piękne oblicza gminy można również zobaczyć na gminnym profilu Instagram.


Grafika System Powiadamiania SMS (aplikacja BLISKO).

W 2021 r. funkcjonował System Powiadamiania SMS. System Powiadamiania SMS (aplikacja BLISKO) jest bezpłatnym kanałem przekazu informacji skierowanym do mieszkańców Gminy Kozy. Ci mieszkańcy, którzy pobrali aplikację, otrzymywali w 2021 r. ostrzeżenia pogodowe, komunikaty o zagrożeniach oraz komunikaty urzędowe lub zapowiedzi wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Miesięcznik Samorządowy Gminy Kozy "Koziańskie Wiadomości".

W 2021 r. wydano i rozdysponowano 12 numerów Miesięcznika Samorządowego Gminy Kozy "Koziańskie Wiadomości", za pośrednictwem, którego przekazywano najważniejsze informacje dotyczące działalności Wójta, Rady Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy Kozy, a także przedstawiano realizowane przez mieszkańców inicjatywy i projekty.