współpraca z organizacjami pozarządowymi


WARTOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW

na realizację zadań publicznych

w 2021 r.:

239 800


Współpraca Gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. realizowana była w oparciu o uchwalony w dniu 21 grudnia 2020 r. Program współpracy Gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (Uchwała Rady Gminy Kozy Nr XXI/178/20), w którym określone zostały kierunki, formy współpracy oraz priorytetowe zadania jakie gmina zamierzała realizować we współpracy z organizacjami.otwarte konkursy ofertNa początku roku gmina ogłosiła konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych we współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszej gminy lub realizującymi zadania na rzecz naszej społeczności.

Na ogłoszony konkurs wpłynęło dziesięć ofert od organizacji pozarządowych. Oferty spełniały wymagania konkursu zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym. Jeden z oferentów ZHP Komenda Hufca Beskidzkiego wycofała się z realizacji zadania. Natomiast z pozostałymi podpisane zostały umowy na dofinansowanie, i tak:

  • Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy - dofinansowanie organizacji trzech konkursów (na pisankę wielkanocną, fotograficzny, szopkę bożonarodzeniową) i turniej szachowy na kwotę 5.100,00 zł.

  • Klub Sportowy RootArt - dofinansowanie zajęć taneczno-sportowych na kwotę 15.000,00 zł.

  • Stowarzyszenie Kozianki - dofinansowanie projektu „Kozianki dla Kozian” na kwotę 6.400,00 zł.

  • RZKiOR Koło Gospodyń Wiejskich w Kozach - dofinansowanie wycieczki dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich na kwotę 4.000,00 zł.

  • Kojzki Kolektyw Artystyczny - dofinansowanie realizacji warsztatów i wydarzeń teatralnych na kwotę 5.000,00 zł.

  • Zespół Pieśni i Tańca Kozianie - dofinansowanie projektu ”Warsztaty taneczne” na kwotę 6.000,00 zł.

  • Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Koło w Kozach - dofinansowanie organizacji kursu znakarskiego, wyznaczanie szlaków i rodzinny rajd rowerowy na kwotę 3.000,00 zł.

  • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” z Bielska- Białej - dofinansowanie warsztatów plenerowych dla seniorów na kwotę 2.000,00 zł.

  • UKS Dwójka - dofinansowanie do obozu sportowego dla dzieci i młodzieży na kwotę 6.000,00 zł.„ małe granty”W trybie tzw. „małego grantu” podpisano osiem umów na dofinansowanie zadań publicznych, i tak:

  • Stowarzyszenie Sportów Siłowych Benchpress z Kóz - dofinansowanie zakupu strojów sportowych na kwotę 4.900,00 zł.

  • Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Aktywności „Na Wirażu” OREW w Kozach - dofinansowanie pikniku integracyjnego dla dzieci na kwotę 3.000,00 zł.

  • Klub Sportowy RootArt w Kozach - dofinansowanie obozu sportowego na kwotę 4.000,00 zł.

  • Stowarzyszenie Felicitas Kreacja Rzeczywistość w Bielsku-Białej - dofinansowanie turnusu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kozy na kwotę 10.000,00 zł.

  • Stowarzyszenie Felicitas Kreacja Rzeczywistość w Bielsku-Białej - dofinansowanie projektu „Prozdrowotny styl życia” na kwotę 5.000,00 zł.

  • Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach - dofinansowanie projektu „Turnieje Mikołajkowe” dla dzieci na kwotę 6.000,00 zł.

  • UKS Victoria Kozy - dofinansowanie zakupu akcesoriów sportowych dla pływaków na kwotę 1.400,00 zł.

  • Stowarzyszenie „Kozianki” z Kóz - dofinansowanie projektu „Przygoda z Afryką” na kwotę 3.000,00 zł.dofinansowanie działań sportowychNa początku roku ogłoszono konkurs na dofinansowanie działań sportowych, na które wpłynęło 5 ofert i tak dofinansowanie otrzymały następujące kluby sportowe:

  • LKS „Orzeł” Kozy - 68.000,00 zł - piłka nożna, lekkoatletyka, szachy, tenis stołowy.

  • UKS „Dwójka” Kozy - 43.000,00 zł - piłka nożna.

  • UKS „Victoria” Kozy - 20.000,00 zł - pływanie.

  • Stowarzyszenie Sportów Siłowych „Benchpress” Kozy - 10.000,00 zł - sporty siłowe.

  • Klub Sportowy „Lolek” Kozy - 9.000,00 zł - judo.