REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY


Uchwały RADY GMINY - obszaryW 2021 r. Rada Gminy Kozy podjęła 72 uchwały. Najwięcej uchwał zrealizowano w obszarze finansowym. Uchwały dotyczyły przede wszystkim zmian w uchwale budżetowej oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy.


Drugim najczęściej poruszanym zagadnieniem były sprawy organizacyjne i ustrojowe. Radni w ciągu roku organizowali własną pracę, rozpatrzyli złożoną skargę oraz dokonali zmiany nazwy ronda położonego w Gminie Kozy.


Spora część uchwał dotyczyła również spraw z zakresu gospodarki komunalnej.


Podsumowanie realizacji uchwał Rady Gminy