ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY


ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY - OBSZARY


W 2021 r. Wójt Gminy Kozy wydał w sumie 167 zarządzeń. Zdecydowana większość zarządzeń podjętych przez wójta odnosiła się do finansów gminy, a konkretnie do wprowadzania zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozy.


Niemalże taka sama ilość zarządzeń dotyczyła spraw powiązanych z organizacją urzędu i gminy. W tej dziedzinie m.in. dokonywano naborów na wolne stanowiska urzędnicze, zmieniano instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych czy organizowano pracę urzędu w dobie pandemii. Część zarządzeń odnosiła się także do Gminnej Rady Seniorów.

Niemała część dokumentów podjętych przez wójta poruszała też sprawy nieruchomości gminnych, odnosząc się do ich sprzedaży, oddania w najem bądź dzierżawę.Wykaz zarządzeń Wójta Gminy