ocena ogólna - BUDŻET


Sytuacja Gminy Kozy na tle grupy porównawczej - BUDŻET

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Biorąc pod uwagę obszar związany z finansami, należy wskazać, że Gmina Kozy na tle gmin w grupie porównawczej realizuje zoptymalizowaną politykę wydatkową. Świadczy o tym sprzyjająca sytuacja w zakresie wskaźnika wydatków bieżących na mieszkańca. Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wynosi ponad 10%. Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 5-8% dochodów. Na przestrzeni ostatnich 3 lat wzrósł poziom zadłużenia Gminy Kozy, który jest nierozerwalnie związany z poziomem realizowanych wydatków majątkowych, które w 2019 r. wynosiły 888,43 zł na mieszkańca (wyliczone jako średnia dla lat 2017-2019) a w 2021 r. 1.129,83 zł na mieszkańca (wyliczone dla lat 2019-2021).Wskaźniki w obszarze BUDŻET