OCENA OGÓLNA - DEMOGRAFIA


Sytuacja Gminy Kozy na tle grupy porównawczej - DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej gminy należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej w Gminie Kozy w 2021 r. nastąpiła korzystna zmiana w zakresie struktury demograficznej mieszkańców, mierzona m.in. wskaźnikiem zastępowalności pokoleń na rynku pracy czy liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Wskazać należy na sprzyjającą sytuację w zakresie przyrostu naturalnego oraz dochodów z PIT na mieszkańca. Dzięki obywatelskiej mobilizacji mieszkańców gminy podczas wyborów prezydenckich, gmina uzyskała jedną z wyższych pozycji w na tle grupy porównawczej biorąc pod uwagę wskaźnik frekwencji wyborczej.Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA