ocena ogólna - EDUKACJA


Sytuacja Gminy Kozy na tle grupy porównawczej - EDUKACJA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Wskazać należy na bardzo dobrą pozycję edukacji w Gminie Kozy w porównaniu do gmin w grupie porównawczej.
W analizowanym okresie nastąpiły korzystne zmiany w gminie w zakresie liczebności oddziałów w szkołach czy wskaźnika efektywności zatrudniania nauczycieli. W 2021 r. zatrudnienie kadry pedagogicznej w szkołach było dostosowane do potrzeb i liczby uczniów. Wyżej wymienione wskaźniki potwierdzają zatem dobrą organizację systemu nauczania. W zakresie finansowania oświaty wskazać należy na wzrost wydatków bieżących jaki nastąpił w 2021 r., a przy tym jednocześnie bardzo wysokie pokrycie subwencyjnych wydatków oświatowych uzyskiwaną na ten cel subwencją oświatową, która wzrosła do poziomu 14.695,92 zł (wyliczone jako średnia dla lat 2019-2021). Należy wskazać, że pod względem wskaźnika pokrycia subwencyjnych wydatków oświatowych subwencją, sytuacja Gminy Kozy na tle jednostek należących do grupy porównawczej oceniona została jako bardzo sprzyjająca. Dodatkowo należy zaznaczyć, że żaden z wskaźników cząstkowych nie został określony jako niesprzyjający. W połączeniu z wieloma wskaźnikami w sytuacji bardzo sprzyjającej, sprawiło to że Gmina Kozy na tle grupy porównawczej jest liderem w aspekcie edukacyjnym.Wskaźniki w obszarze EDUKACJA