ocena ogólna - GOSPODARKA


Sytuacja Gminy Kozy na tle grupy porównawczej - GOSPODARKA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Pod względem aktywności gospodarczej sytuację Gminy Kozy należy ocenić jako bardzo dobrą. Jak wynika z analizy, w przypadku takich wskaźników jak aktywność gospodarcza mieszkańców, powierzchnia pokryta MPZP, bezrobocie długotrwałe czy struktura własnościowa przedsiębiorstw sytuacja gminy jest bardzo sprzyjająca i lepsza niż w przypadku większości JST należących do grupy porównawczej. Jedynym wskaźnikiem wymagającym aktywności na tle porównywalnych JST jest polityka podatkowa gminy.Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA