ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


Sytuacja Gminy Kozy na tle grupy porównawczej -

INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Sytuacja Gminy Kozy na tle porównywalnych JST w 2021 r. w obszarze infrastruktury i gospodarki komunalnej wymaga dodatkowej uwagi, głównie na skutek niższych niż ma to miejsce w grupie porównawczej wydatków na infrastrukturę sportową i kulturalną. Do sprzyjających wskaźników należy koszt zagospodarowania odpadów, a bardzo sprzyjających rentowność systemu gospodarki odpadami. Świadczy to o dobrej sytuacji w zakresie gospodarki komunalnej gminy.Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA