ocena ogólna - SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE


Sytuacja Gminy Kozy na tle grupy porównawczej -

SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

W 2021 r. Gmina Kozy w zakresie spraw społecznych oraz zdrowia realizowała zadania o charakterze własnym i zleconym. Na tle gmin o podobnych parametrach Gminę Kozy wyróżnia bardzo sprzyjająca sytuacja dotycząca odsetka osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej oraz wysokości wypłaconych dodatków mieszkaniowych. Świadczy to o poprawie sytuacji materialnej mieszkańców gminy. Niski za to jest poziom dotacji dla organizacji pożytku publicznego czy poziom inwestycji w obszarach ochrony zdrowia czy pomocy społecznej.Wskaźniki w obszarze SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE